KAUKAZSKÝ OVČIAK
 

Kaukazský ovčiak

KAVKAZSKAJA OVČARKA

Pôvod

Rusko

Klasifikácia

2. skupina pinče a bradáče, dogovité psy, švajčiarske salašnícke psy a ďalšie plemená; 2. sekcia molosy, so skúškou

Dátum publikovania platného štandardu

23. 8. 1984

Celkový vzhľad

sú to viac ako stredne veľké, až veľké psy s mohutnou až hrubou stavbou, od prírody ostré a voči cudzím nedôverčivé. Táto zvláštnosť a navyše vytrvalosť, nenáročnosť a schopnosť prispôsobiť sa najrozličnejším nárokom počasia umožňujú chovať kaukazské ovčiaky takmer vo všetkých klimatických podmienkach bývalého Sovietskeho zväzu. Najviac rozšírené sú kaukazské ovčiaky v Gruzínsku, Arménsku, Azerbajdžane a v autonómnych republikách Kabardinsko- -balkárskych, v Dagestane a Kalmukii, ďaleko v stepných oblastiach severného Kaukazu a v Astracháne. V Transkaukazskej oblasti sú psy väčšinou mohutnejšie, v stepných oblastiach naproti tomu ľahšie, vysokonohejšie a často dokonca krátkosrsté. Celkový vzhľad: mohutný až hrubý vzhľad, s mohutnými kosťami a silným svalstvom. Koža je hrubá, ale pružná.

Nedostatky

trochu ľahká stavba alebo pórovité kosti.

Chyby

príliš ľahká alebo uvoľnená telesná stavba

Index kostí

(t.j. výška v kohútiku delená obvodom záprstia) pre psy 21–22, pre sučky 20–22.

Index formátu

102:108

Nedostatky: malé odchýlky od uvedeného indexu

Chyby: veľké odchýlky od uvedeného formátu

Výška v kohútiku

psy nesmú mať pod 65 cm, sučky pod 62 cm

Chyby: výška pod 65 cm psy, pod 62 cm sučky

Správanie

silný, vyrovnaný, pokojný typ povahy s dobre vyvinutou obrannou reakciou, ktorá sa aktívne prejavuje. Ostrosť a nedôverčivosť voči neznámym sú typickou črtou

Nedostatky: malátnosť, dôverčivosť voči neznámym

Chyby: bojazlivosť, výrazná flegmatickosť, nedostatok ostrosti

Pohlavný výraz

dobre vyznačený. Psy sú väčšie a mohutnejšie. Sučky sú menšie a majú ľahšiu stavbu

Nedostatky: malé odchýlky pohlavného bimorfizmu, sučky samčieho typu

Chyby: veľké odchýlky pohlavného bimorfizmu, psy v type sučky, kryptorchizmus

Osrstenie

hladké, hrubé, so silne vyvinutou podsadou. Na hlave a predných stranách končatín je srsť kratšia a pevne prilieha. Osrstenie sa delí na tri typy:

Dlhosrsté s predĺženou podsadou: dlhá srsť tvorí na krku hrivu, na zadných stranách končatín silné zástavy a dobre vyvinuté nohavice zozadu na stehnách. Dlhá srsť pokrýva zo všetkých strán chvost, takže vyzerá hrubý a huňatý.

Krátkosrsté s hustou, pomerne dlhou srsťou, bez hrivy, zástav, nohavíc a huňatého chvosta.

Prechodný variant – predĺžená srsť, ale bez hrivy, zástav, nohavíc a huňatého chvosta.

Chyby: mäkká, zvlnená srsť bez podsady

Farba

rôzna sivá, rozličné odtiene napr. hrdzavé, slamovožlté, biele, zemité, pásikavé, ale aj škvrnité a bodkované

Chyby: čierne, čierno škvrnité a hnedé odtiene v rôznych kombináciách

Hlava

silná, so širokou lebkou a silne vyvinutými lícnymi kosťami. Široké ploché čelo, ktoré je rozdelené miernou brázdou. Prechod medzi medzi temenom a papuľou je málo výrazný. Papuľa je kratšia ako temeno, nepatrne sa zužuje, so silnými, ale uzavretými suchými pyskami. Ňucháč je silný, široký a čierny. Biele a svetlopšeničné jedince môžu mať hnedý ňucháč.

Nedostatky: nedostatočne široká a mohutná hlava. Priveľmi klenuté, príliš prudko alebo plocho do papule prechádzajúce temeno. Krátka alebo podlhovastá papuľa, nejasne ohraničené, previsnuté pysky

Chyby: ľahká úzka hlava so špicatou papuľou, ktorá nie je v súlade so stavbou. Zdvihnutý ňucháč.

Uši

ovisnuté, vysoko nasadené, vždy krátko okupírované

Nedostatky: nízko nasadené alebo nekupírované uši

Oči

tmavé, stredne veľké, oválneho tvaru, hlboko umiestnené

Nedostatky: svetlé oči, mierne povolené spodné viečka, zákal

Chyby: rôzna farba očí, ovisnuté viečka, ktoré čiastočne odhaľujú žmurku

Chrup

biele, veľké, dobre vyvinuté zuby takmer priliehajú na seba. Rezáky sú umiestnené v jednej línii. Nožnicový zhryz

Nedostatky: opotrebovanie zubov neprimerané veku, polámané zuby, ktoré ale nebránia posúdeniu správneho zhryzu. Chýbanie nie viac ako jedného P1 alebo P2. Mierne zožltnuté zuby

Chyby: malé, riedke, nevyvinuté zuby. Rezáky, ktoré nie sú umiestnené v jednej línii. Chýbanie jedného alebo viacerých rezákov alebo očných zubov. Chýbajúci jeden alebo viac P3, P4 alebo M. Zuby so silne poškodenou sklovinou

Krk

Veľmi mohutný a krátky. Nie je vysoko nesený, asi v uhle 30 až 40° k chrbtovej línii. Nedostatky: dlhý a príliš slabý krk

Hrudník

je široký, hlboký, mierne klenutý. Spodná línia sa nachádza vo výške lakťov alebo o niečo hlbšie

Nedostatky: trochu plochší hrudník, ktorého spodná línia nedosahuje po lakte

Chyby: plochý, úzky, nedostatočne vyvinutý hrudník. Brucho: je primerane vtiahnuté

Nedostatky: príliš vtiahnuté alebo ovisnuté brucho

Kohútik

veľmi široký, svalnatý, výrazne odsadený od chrbta

Nedostatky: slabo vyvinutý kohútik, ktorý nevyčnieva nad chrbát

Chrbát

je veľmi široký, rovný a svalnatý

Nedostatky: mäkký, klenutý alebo úzky chrbát

Chyby: príliš voľný alebo klenutý chrbát

Kríže

krátke, široké, mierne zaoblené

Nedostatky: predĺžené, rovné alebo príliš zaoblené kríže

Chyby: úzke, krátke alebo zrazené kríže

Chvost

vysoko nasadený, takmer ovisnutý, dosahuje po päty, môže byť skrútený alebo mať tvar kosáka. Kupírovaný chvost je prípustný

Predné končatiny

pri pohľade spredu sú postavené rovno a navzájom paralelné. Uhol medzi lopatkou a ramenom je asi 100°. Ramená sú rovné, masívne a stredne dlhé. Predlaktia sú rovné, mohutné, primerane dlhé. Nadprstia sú krátke, mohutné, zvislo postavené a iba mierne poddajné. Dĺžka predných končatín po lakte je asi polovica výšky v kohútiku. Index vysokonohosti je 50:54

Nedostatky: malé odchýlky v uhle ramena a lopatky, trochu kratšie alebo dlhšie ramená, mierne vytočené lakte, labky v pohybe mierne vytočené, príliš šikmé nadprstia

Chyby: rovné alebo špicaté lopatky, krivé alebo úzke ramená, veľmi vytočené lakte, veľmi slabé nadprstia, veľmi vytočené labky v pohybe, zakrivenie jednej alebo oboch predných končatín

Zadné končatiny

pri pohľade zozadu rovno a paralelne postavené, pri pohľade zboku trochu vystreté kolená, krátke predkolenia, silné päty, ktoré sú široké a trochu vystreté. Podpätia mohutné a zvislo postavené. V postoji nie sú zadné končatiny natiahnuté dozadu. Zvislica vychádzajúca zo sedacích hrbolcov má prebiehať stredom päty a podpätia

Nedostakty: pri pohľade zozadu nie celkom paralelné končatiny, to značí mierne kravský alebo súdkovitý postoj. Príliš široký alebo úzky postoj. Príliš plochý alebo prestavaný zadok

Chyby: veľké odchýlky od paralely. Celkom rovný zadok, šabľovité končatiny, príliš prestavaný (vysoký) zadok

Labky

predné aj zadné sú veľké, oválne, klenuté, s dobre zovretými prstami

Nedostatky: mäkké alebo podlhovasté labky, vlčie pazúriky

Chyby: roztiahnuté prsty alebo ploché labky

Pohyb

voľný, zvyčajne rovnomerný pokojný krok. Typickým pohybom je krátky klus, ktorý pri zrýchlení prechádza do trochu ťažkopádneho cvalu. Končatiny sa pri pohybe musia pohybovať v jednej línii a paralelne, pričom predné končatiny sa väčšmi približujú k stredovej línii. Kĺby predných a zadných končatín sa mierne vystierajú. Chrbát a kríže pružne pérujú. Kohútik a kríže majú byť pri pohybe v jednej línii

Nedostatky: odchýlky od normálneho pohybu (vytáčanie a vtáčanie končatín). Nedostatočne sa vystierajúce kĺby. Nepružný pohyb chrbta a krížov. Pri kluse zdvihnuté kríže. Knísanie krížov

Chyby: zviazaný ťažkopádny pohyb, pri kluse v pomere ku kohútiku príliš vysoké kríže. Prudké stúpanie a klesanie krížov pri kluse. Mimochod

Vylučujúce chyby

každá odchýlka od jedine prípustného nožnicového zhryzu, jednostranný alebo obojstranný kryptorchizmus. Nedostatočne vyvinuté semenníky. Čierna alebo hnedá farba. Chýbanie jedného očného zuba, rezáka, P3, P4 alebo molára

Poznámka

psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku

LINKY | KAUKAZSKÝ OVČIAK