Vrhy -> K II. vrh
 

K II. vrh

Rodokmeň

Oleg Elbrus Chán Yukatan iz Sokolinogo gnezda Favorit iz Sokolinogo gnezda
Ch. Princessa Nuri iz Sokolinogo gnezda
Hila Elbrus Chán Ch. Bahmat Hoksa Rex
Greza
Evropa iz Ruskog Izvora Ruskiy Risk Boyavoy Ruskiy Razmer
Brigada
Onega iz Ruskog Izvora Samotvety Urala Ideal
Nijana
LINKY | KAUKAZSKÝ OVČIAK