Deuka -> Hydina
 

Hydina

Program Deuka pre úspešných chovateľov hydiny

Hlavným cieľom chovateľov hydiny je dochovať zdravé, vysoko produkčné a pekné jedince, ktoré robia svojím chovateľom radosť ako na výstavách tak aj doma na chovateľskom dvore. Vplyvov, ktoré pôsobia na odchov a chov hydiny je viac, ale medzi hlavné patria zdravotný stav, genetika, zoohygiena a v neposlednom rade kŕmenie.

Kurčatá

Po vyliahnutí potrebujú malé kurčatá čo najlepšie podmienky pre svoj rast. Okrem dobrej hygieny a stabilnej klímy je to hlavne kvalitné krmivo. Pre dosiahnutie dobrého rastu kostry a svalstva, kvalitného peria požadovanej farby a lesku ponúka firma Deuka kompletný program pre odchov a chov všetkých typov hydiny.

Prvý deň začnete s osvedčeným krmivom Deuka all- mash A, buď v podobe sypkého šrotu alebo ako 2 mm granule. Ide o základný stavebný kameň v odchove kvalitnej hydiny. Krmivo má byť celodenne k dispozícii v zabezpečených krmitkách, aby nedošlo k jeho kontaminácii. Krmivo musí byť pravidelne menené a dopĺňané za čerstvé. Krmivo Deuka all-mash A sa odporúča kŕmiť prvých 8 týždňov života. Predpokladané množstvo na dané obdobie je 1,5 kg krmiva na kus (závisí od veľkosti plemena).

Od 9. týždňa života sa prechádza na krmivo Deuka all-mash R. Taktiež je možnosť vybrať si z dvoch foriem a to sypkého šrotu a granúl. Mladá hydina by mala mať celodenný prístup k čerstvému krmivu a dostatočnému množstvu pitnej vody. V tomto období je u mladej výstavnej hydiny vhodné oddeliť mladých kohútov od mládok, aby sa navzájom nepoškodili pred výstavnou sezónou.

Nosnice

Správna a plnohodnotná výživa nosníc je veľmi dôležitá. Nosnica potrebuje vo svojej kŕmnej dávke živiny pre rast a vývin a zároveň pre produkciu a reprodukciu.

Deuka all-mash L je kompletná kŕmna zmes, ktorú je v prípade potreby možné doplniť o iné krmivá z rady Deuka pre nosnice. Krmivo Deuka all-mash L by malo byť dostupné nosniciam po celý deň. Zároveň musia mať nosnice prístup k pitnej a čistej vode. Predpokladaná spotreba krmiva Deuka all-mash L na kus a deň je 125 g, ale závisí to od plemena a veľkosti.

Od 5. mesiaca života sa u mládok postupne prechádza z Deuka all-mash R na Deuka Legemehl. V ponuke Deuka je krmivo Legemehl v sypkej a granulovanej podobe. Vo večerných hodinách je vhodné krmivo Deuka Legemehl meniť za krmivo Deuka Körner Extra pre zlepšenie trávenia počas oddychu. Pre jeden kus hydiny je potrebné rátať s 80g Deuka Legemehl a 40g Deuka Körner Extra na kus a deň v závislosti od veľkosti a plemena.

Deuka all-mash Zucht je vybilancovaná kŕmna zmes pre chov a odchov hrabavej a vodnej hydiny. Ide o vyváženú kŕmnu zmes zabezpečujúcu dostatočný prísun živín pre rast a vývoj mladej hydiny, ale tiež pre dospelú hydinu v čase párenia. Krmivo by malo byť dostupné po celý deň a doporučená denná dávka na kus je 120g v závislosti od plemena a veľkosti. Krmivo Deuka all-mash Zucht je dostupné v sypkej a granulovanej podobe. U moriek je doporučená denná dávka 200-300g na kus a deň. Krmivo je možné vhodne kombinovať s krmivom Deuka Körner Extra v pomere 2:1 (all-mash Zucht : Körner Extra).

Deuka all-mash Schau je kompletná kŕmna zmes pre prípravu výstavnej hydiny u ktorej sú špeciálne požiadavky na rast a vývin. Výstavná hydina potrebuje pre plnohodnotný rozvoj svojho potenciálu pre výstavy upravený podiel najdôležitejších živín. Krmivo Deuka all-mash Schau je vyvinuté so špičkovými chovateľmi výstavnej hydiny v Nemecku a ide o zúročenie ich dlhoročných skúseností získaných počas dlhoročnej práce s týmto typom hydiny. Krmivo Deuka all-mash Schau je v granulovanej forme pre zabezpečenie rovnakého prísunu živín pre všetkých jedincov v jednom kŕdli. Zabránite tak vyberaniu kvalitnejších častí kŕmnej zmesi silnejšími jedincami.

Brojlery

Kŕmna rada Deuka Landkornstarter - Landkornmast – Landkornendmast je celá rada kompletných kŕmnych zmesí pre výkrm brojlerových kurčiat od 1. dňa života až po zabitie. Deuka Landkornstarter je určené pre kurčatá od 1. po 14. deň života, krmivo Deuka Landkornmast je určené pre výkrm kurčiat od 15. dňa života a krmivo Deuka Landkornendmast je určené pre záverečných 5 dní výkrmu.

Morky

Rada krmív Deuka Putenmast je určená pre odchov a výkrm moriek. Krmivo Deuka Putenmast Starter je určené pre mladé morky od 1.dňa života po 6.týždeň. krmivo zabezpečuje prísun všetkých potrebných živín pre vývoj a rast mladého organizmu. Od 6. Týždňa života sa prechádza na krmivo Deuka Putenmast Mastfutter.

Vo veku okolo 7.týždňa života sa potreby na živiny menia. Požiadavky na bielkoviny sa znižujú a dorastaním peria sa zvyšuje nárok na energiu. V záverečnej fáze výkrmu sa odporúča kŕmiť Deuka Putemnast Endmastfutter, ktoré je bez obsahu akýchkoľvek liečiv a pripravuje telo morky na jatočné účely.

Divo žijúce vtáky

Program Deuka Wild und Ziergeflűgel je určený pre chovateľov divo žijúcej a malej okrasnej hydiny. Krmivo Deuka Wild und Ziergeflűgel Starter je určené pre kurčatá bažantov, jarabíc, prepelíc, perličiek a pávov vo veku 1. dňa až do ukončenia 6. týždňa života. Krmivo má zvýšený podiel bielkovín a aminokyselín potrebných pre zdravý rast a vývin týchto druhov vtákov. Je známa neznášanlivosť niektorých druhov z tejto skupiny vtákov na antikokcidiká, preto Deuka Wild und Ziergeflűgel Starter je bez antikokcidík. Od 7. týždňa života je vhodné prejsť na krmivo Deuka Wild und Ziergeflűgel Reifefutter, ktoré zabezpečuje potrebné zloženie kŕmnej dávky pre mladé a dospelé bažanty, prepelice, jarabice, perličky a pávy počas doby dospievania. Krmivo sa dá vhodne kombinovať s krmivom pre ostatné druhy hrabavej hydiny.

Vodná hydina

Kompletný program pre chov a odchov všetkých druhov hydiny od firmy Deuka uzatvára rada krmív pre vodnú hydinu Deuka Gänse und Enten. Chov kačíc a husí patrí od pradávna typickým črtom Slovenska. V porovnaní s chovom hrabavej hydiny nám prináša okrem kvalitného mäsa aj tuk a perie a aj tým je pre chovateľov ekonomicky zaujímavý. Krmivo Deuka Gänse und Entenstarter je určené pre káčatá a húsatá od 1. dňa života do veku  7. týždňa života a je vo forme 2 milimetrových granúl.

Granulovaná forma krmiva je pre mláďatá veľmi výhodná z dôvodu zabezpečenia kompletného zloženia krmiva pre každé zviera. V prípade sypkého krmiva dochádza k tomu, že silnejšie jedince si vyberú lepšie častice a slabším alebo mladším jedincom ostane len zvyšok. Na krmivo Deuka Gänse und Entenstarter vhodne nadväzuje krmivo Deuka Gänse und Ente Mastfutter, ktorého zloženie je nastavené pre odchov a výkrm.

Choroby králikov | Farby králikov | Plemena králikov | Národné plemena | Linky