Výstavy
 

Day off the Dwarf - Deň zakrslíkov

Tiel/Holandsko

Začiatkom marca sa konal v holandskom Tiele sviatok chovateľov zdrobnených králikov pod názvom Day off the Dwarf a spoločne s českým kolegom posudzovateľom Jindřichom Šípom sme mali tú možnosť zúčastniť sa ho ako posudzovatelia. Doposiaľ som na výstave králikov v Holandsku nebol, ale moja predtucha, že zdrobnený králik a Holandsko je tá správna kombinácia sa naplnila dokonale.

Day off the Dwarf je jednodňová medzinárodná výstava zdrobnených králikov z celej Európy. Králiky sú rozdelené do troch sekcií - holandskej, európskej a UK (anglickej) a podľa toho sa aj posudzujú. Holandsku sekciu posudzovali iba holandskí posudzovatelia a ich štýl posudzovania ma skutočne zaujal. Na rozdiel od posudzovanie u nás je posudzovanie v Holandsku omnoho viac zamerané na detaily, plemenné znaky a tiež roztriedenie kvality. Pri posudzovaní králikov sa skutočne využíva celá bodová škála, a preto sa bežne stane, že v jednej kolekcii je 97 bodový králik, ale aj 92 bodový a dokonca 88 bodový, čo nemusí znamenať, že ten 92 bodový je až taký zlý, ale v porovnaní s konkurenciou zaostáva alebo ho chovateľ dostatočne nepripravil na výstavu a tým stratil.

Európska sekcia bola posudzovaná dvojicami posudzovateľov z rôznych krajín - Holandsko, Nemecko, Dánsko, Belgicko, Česká republika a Slovensko. Každého králika posudzovali spolu dvaja posudzovatelia a pokiaľ to bol králik ktorému posudzovatelia navrhli 97 bodov a viac, musel ho ešte posúdiť vedúci posudzovateľ. Ja som mal tú možnosť posudzovať zdrobnené zajačie králiky a hermelíny spolu s mojím holandským kamarátom, posudzovateľom Bartom van der Vlisom. Spolupráca to bola priam ideálna a zhodli sme sa takmer na každom detaile posudzovaných králikov. Mňa zaujali hlavne zdrobnené zajačie - biele červenooké, kunie hnedé, bielopesíkaté kunie hnedé a madagaskarové.  Výborné jedince boli aj medzi hermelínmi červenookými na ktorých sme udelili dve 97-čky.

Anglickú (UK) sekciu posudzovali piati posudzovatelia z Anglicka a vystavené v nej boli prevažne králiky z Veľkej Británie, Nórska, Dánska, ale aj pár králikov z Holandska. Štýl posudzovania v anglickej sekcii bol úplne odlišný od toho na aký sme zvyknutí na našich výstavách. Každý králik bol detailne posúdený, ale bez bodov. Bolo mu pridelené poradie, ktoré sa priebežne menilo, až na záver boli vybrané najlepšie králiky v každej farbe a tie dostali certifikát (niečo podobné ako diplom). V závere boli vyberané najlepšie králiky a postup výberu bol sprevádzaný komentovaním do mikrofónu, čo bola príjemné šou pre pozorujúcich divákov. Spôsob posudzovania pripomínal posudzovanie na výstavách psov. Síce zo zootechnického hľadiska anglický spôsob posudzovania králikov chovateľovi až toľko nedá, nakoľko chovateľ nedostane oceňovací lístok s popísanými prednosťami a nedostatkami, ale pre divákov je to veľmi atraktívny spôsob predvedenia posúdenia.

Celkovo bola na výstavu prehlásených takmer 800 zdrobnených králikov z 8 krajín a skutočne sa bolo na čo pozerať. Medzi vystavujúcimi boli aj českí a slovenskí chovatelia. Z ČR vystavoval zdrobnených divoko sfarbených Tomáš Červínka a zdrobnených farebných vo rôznych farbách Jindřich Šíp. Jindrov zdrobnený hotótsky sa dostal do záverečného výberu a dostal cenu posudzovateľov, čo je v tak silnej konkurencii veľmi pekný úspech.

Veľmi zaujímavou časťou bol výber víťazov v jednotlivých kategóriách a celkového víťaza výstavy. Každý posudzovateľ dostal hodnotiace známky od 5 do 10, kde 10 bolo najviac a po vyzvaní moderátorom dali všetci členovia komisie danému králikovi počet bodov podľa vlastného uváženia. Body sa spočítali a králik, ktorý dostal najviac bodov vyhral. Najkrajšieho králika výstavy vyberala komisia posudzovateľov, ktorá pozostávala z posudzovateľov z jednotlivých krajín, pričom každá krajina mala iba jedného zástupcu. Nás s Jindrom najviac zaujal zdrobnený kastorex z Holandska, ktorému sme pri záverečnom výbere dali zhodne po 10 bodov. Nakoniec sa tento králik stal celkovým víťazom Dňa zakrslíkov 2015.

Utrecht - Champions

Výstavy v Holandsku majú svoje nezameniteľné čaro. Špeciálne ak ide o výstavy zdrobnených králikov. Európska výstava zdrobnených plemien králikov v Utrechte bola tomu dôkazom.

Choroby králikov | Farby králikov | Plemena králikov | Národné plemena | Linky