Výstavy
 

Európska špeciálny výstava zdrobnených králikov - Nitra 2017

EŠ ZKum - JIndra Šíp/ČR
EŠ ZKum - JIndra Šíp/ČR
EŠ ZSiž - Štefan Adamec/SR
EŠ ZSiž - Štefan Adamec/SR
EŠ ZSa Du - JIndra Šíp/ČR
EŠ ZSa Du - JIndra Šíp/ČR

V uplynulej výstavnej sezóne sa na Slovensku podarilo zorganizovať mimoriadne pekné chovateľské stretnutie a to Európsku špeciálnu výstavu zdrobnených králikov. Po dvoch rokoch príprav sa stretli v Nitre chovatelia z piatich krajín a porovnali si takmer 420 veľmi pekných zdrobnených králikov. Organizáciu tejto chovateľskej akcie zastrešil výbor Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov a časť Ústrednej odbornej komisie pre chov králikov SZCH. Posudzovalo sa dvoma systémami posudzovania - podľa Európskeho vzorníka plemien králikov posudzovali p. Štefan Adamec, p. Ivan Liška, MVDr. Peter Supuka, z Českej republiky Ing. Josef Blokeš, p. Jiří Jahoda, p. Jindra Šíp a p. Tomáš Červínka a z USA Mr. Jeff Hardin. Vedúcim posudzovateľom bol Ing. Miloš Supuka. V sobotu prebehlo posudzovanie vybraných králikov anglickým spôsobom posudzovania, ktorého sa zhostil Mr. Jeff Hardin z USA za asistencie nášho priateľa, slovenského rodáka žijúceho v Kanade Františka Nutara z Halifaxu. Podľa hodnotenia posudzovateľov boli na výstave vystavené králiky veľmi dobrej kvality a pri niektorých jedincoch išlo o králiky mimoriadnej kvality, ktoré boli ocenené 97,0 bodmi a prevažne titulmi Európskych šampiónov.

Zdrobnení barani boli rozdelení do troch skupín plnofarebný, s kresbou a strakáči. V prvej skupine bol najvyššie oceneným králikov zdrobnený baran čierny ocenený 96,5 bodu a titulom Európsky šampión. Najvyššie ocenenou kolekciou bola kolekcia zdrobnených baranov železitých ocenená 384,5 bodu a titulom Európsky majster.

V druhej skupine bola najvyššie ocenenou kolekciou kolekcia zdrobnených baranov madagaskarových ocenená 384 bodmi a titulom Európsky majster od chovateľky Michaely Šimekovej a z tejto kolekcie bola aj Európska šampiónka ocenená 97 bodmi. Európskeho šampióna získal samec zdrobneného barana divoko modrého z chovu Pavla Kopečného.

Skupine strakatých baranov dominovala kolekcia zdrobnených baranov strakáčov divokosfarbených od chovateľa Tomáša Červínku ocenená 384,5 bodu a Európsky majster a od toho istého chovateľa, ale z inej kolekcie bol aj Európsky šampión ocenený 96,5 bodov.

U hermelínov červenookých dominovali králiky Jara Sula, ktorého kolekcia získala 385,5 bodu a titul Európsky majster a samec ocenený 97 bodmi titul Európsky šampión.

Na modrookých hermelínov získal titul na kolekciu ocenenú 382,5 bodu Tomáš Červínka a na jednotlivca oceneného 96,5 bodu František Nutar.

Zdrobnené divoko sfarbené boli jednoznačnou záležitosťou Tomáša Červínku, kde získal ocenenie Európsky majster na 386 bodovú kolekciu a Európsky šampión na 97 bodového samca.

Pri zdrobnených modrých boli udelené dva tituly Európskych majstrov na rovnako ocenené kolekcie Jána Höppa a Lucie Stehnovej. Obe kolekcie získali po 383,5 bodu. Európskeho šampióna získal Ján Höpp na králika oceneného 96 bodmi.

Zdrobnená deilennáre boli najkrajšie z chovu Tomáša Červínku a získal EM na 381,5 bodovú kolekciu a EŠ na 96 bodového samca.

Zdrobnené červené boli najlepšie z chovu Lucie Stehnovej, ktorá získala 382,5 bodu na kolekciu a EM a 96 bodov na králika oceneného EŠ.

Zdrobnené bielopesíkaté čierne boli najvyššie ocenené králiky z chovu Brunovského a Supuku a kolekcia získala 386 bodov a EM a samec ocenený 97 bodmi titul EŠ. Zdrobnené bielopesíkaté modré boli zlúčené so zdrobnenými durínskymi a získali titul EM a ĚŠ na 381 bodovú kolekciu a 96 bodového samca, v oboch prípadoch z chovu Brunovský a Supuka.

Zdrobnené havany mali veľmi peknú a početnú expozíciu. Najlepšia kolekcia bola z chovu Adama Hellingera ocenená 383 bodov a EM a z tejto kolekcie bola aj najvyššie ocenená samica 96,5 bodu a EŠ.

Zdrobnené hototské mali najlepšie ocenenú kolekciu od chovateľa Jindra Šípa, ktorá bola ocenená 381,5 bodu a EM a najlepšieho jednotlivca, samicu ocenenú 96 bodov a EŠ z maďarského chovu od chovateľky Rita Szeydl.

Veľmi kvalitné zastúpenie mali zdrobnené kunie modré u ktorých boli až 4 jedince ocenené 97 bodmi. Titul EŠ získala samica Jindra Šípa a titul EM kolekcia z chovu Supukovcov. Zdrobnené marburské boli spojené so zdrobnenými siamskými, ruskými a zdrobnenými rysmi a najkvalitnejšia kolekcia bola kolekcia siamských žltých ocenená 383 bodmi a EM. Európskych šampiónov si podelili zdrobnený siamský žltý samec ocenený 95,5 bodu z chovu Štefana Adamca a zdrobnená marburská samica z chovu Adama Hellingera ocenená 96,5 bodu.

Zdrobnené strakáče boli vystavené v dvoch farebných rázoch - čierne a čierno-žlté. Európskeho majstra získal Jindra Šíp na 381,5 boda ocenenú kolekciu a Európskeho šampióna Milan Herzán na 96,5 boda ocenenú samičku.

Veľmi pekne ukázala kolekcia zdrobnených kastorexov ocenená 384,5 bodu a EM z chovu Lucie Stehnovej a z tejto kolekcie bol aj 96,5 bodový samec ocenený EŠ.

Zdrobnené slovenské sivomodré boli spojené so zdrobnenými slovenskými pastelovými a najlepšia kolekcia bola kolekcia zdrobnených slovenských sivomodrých z chovu Supukovcov ocenená 383 bodov a EM. Šampiónkou sa stala zdrobnená slovenská pastelová samička ocenená 96,5 bodu a EŠ.

Zdrobnené činčilové králiky s rexovitou srsťou boli spojené so zdrobnenými oranžovými a najlepšie ocenená kolekcia bola ZRex či z chovu Martina Kasalu ocenená 380,5 bodov a EM a najlepšie ocenený jedinec samec 95,5 bodu a EŠ.

Poslednou ocenenou kolekciou zdrobnených rexov bola kolekcia zdrobených rexov bielych červenookých, ktorá získala 383 bodov a EM a samička z tejto kolekcie 96,5 bodu a EŠ, ocenené zvieratá z chovu Jinda Šípa.

Zdrobnený saténové boli rozdelené do dvoch skupín. V prvej skupine získala titul EM kolekcia červených z chovu Jindra Šípa ocenená 378 bodu a EM  a EŠ samička madagaskarovej farby ocenená 96 bodov z chovu Jindra Šípa.

V druhej skupine vyhrala kolekcia Z Sa deilennárov ocenená 382 bodmi a EM z chovu Jindra Šípa a jednotlivec Z Sa rys z chovu Josefa Blokeša ocenený 96 bodmi a EŠ.

Veľmi zaujímavo pôsobila skupina zdrobnených zajačích, ktoré boli vystavené v troch farbách a veľmi dobrej kvalite. Najlepšiu kolekciu vystavila Lada Šípová, ktorej kolekcia kuních modrých získala 382 bodov a EM a jednotlivec bielopesíkatý kuní modrý 96,5 bodu a EŠ.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme.

Za organizátorov by som sa chcel poďakovať všetkým chovateľom, ktorí sa nezľakli konkurencie a vystavili svoje odchovy na tejto výstave. Ďalej naše poďakovanie patrí všetkým pomocníkom a garantom pod vedením Gabriela Pósu, Štefana Adamca, Milana Hlinku, Jána Vozíka, Zola Balogha, Martina Kasalu a Andreja Margetína, ktorí pomohli pri príprave a dobrom priebehu výstavy, všetkým posudzovateľom, ktorí si odviedli svoju prácu na veľmi vysokej odbornej úrovní, sponzorom výstavy, ktorí podporili túto výstavu ako finančne tak aj materiálne - spoločnostiam Vetservis s.r.o. a Bioveta SK, časopisom Kynologická revue, Kleintierenews a Chovateľ, firmám TRIM s.r.o., Apetit a DEUKA. Poďakovanie tiež patrí organizátorom XX. Celoštátnej výstavy zvierat za poskytnutie priestorov a materiálneho zabezpečenia pre konanie výstavy. Samostatné poďakovanie patrí priateľom Jožkovi Šustrovi, Františkovi Nutarovi, Jarovi Sulovi a Jurajovi Salajovi za veľkú pomoc pri zabezpečovaní priebehu výstavy a dvom hlavným posudzovateľom Jeffovi Hardinovi a Milošovi Supukovi.

 

Text: MVDr. Peter Supuka, PhD.

Foto: Ing. Martin Supuka

Day off the Dwarf - Deň zakrslíkov

Tiel/Holandsko

Začiatkom marca sa konal v holandskom Tiele sviatok chovateľov zdrobnených králikov pod názvom Day off the Dwarf a spoločne s českým kolegom posudzovateľom Jindřichom Šípom sme mali tú možnosť zúčastniť sa ho ako posudzovatelia. Doposiaľ som na výstave králikov v Holandsku nebol, ale moja predtucha, že zdrobnený králik a Holandsko je tá správna kombinácia sa naplnila dokonale.

Day off the Dwarf je jednodňová medzinárodná výstava zdrobnených králikov z celej Európy. Králiky sú rozdelené do troch sekcií - holandskej, európskej a UK (anglickej) a podľa toho sa aj posudzujú. Holandsku sekciu posudzovali iba holandskí posudzovatelia a ich štýl posudzovania ma skutočne zaujal. Na rozdiel od posudzovanie u nás je posudzovanie v Holandsku omnoho viac zamerané na detaily, plemenné znaky a tiež roztriedenie kvality. Pri posudzovaní králikov sa skutočne využíva celá bodová škála, a preto sa bežne stane, že v jednej kolekcii je 97 bodový králik, ale aj 92 bodový a dokonca 88 bodový, čo nemusí znamenať, že ten 92 bodový je až taký zlý, ale v porovnaní s konkurenciou zaostáva alebo ho chovateľ dostatočne nepripravil na výstavu a tým stratil.

Európska sekcia bola posudzovaná dvojicami posudzovateľov z rôznych krajín - Holandsko, Nemecko, Dánsko, Belgicko, Česká republika a Slovensko. Každého králika posudzovali spolu dvaja posudzovatelia a pokiaľ to bol králik ktorému posudzovatelia navrhli 97 bodov a viac, musel ho ešte posúdiť vedúci posudzovateľ. Ja som mal tú možnosť posudzovať zdrobnené zajačie králiky a hermelíny spolu s mojím holandským kamarátom, posudzovateľom Bartom van der Vlisom. Spolupráca to bola priam ideálna a zhodli sme sa takmer na každom detaile posudzovaných králikov. Mňa zaujali hlavne zdrobnené zajačie - biele červenooké, kunie hnedé, bielopesíkaté kunie hnedé a madagaskarové.  Výborné jedince boli aj medzi hermelínmi červenookými na ktorých sme udelili dve 97-čky.

Anglickú (UK) sekciu posudzovali piati posudzovatelia z Anglicka a vystavené v nej boli prevažne králiky z Veľkej Británie, Nórska, Dánska, ale aj pár králikov z Holandska. Štýl posudzovania v anglickej sekcii bol úplne odlišný od toho na aký sme zvyknutí na našich výstavách. Každý králik bol detailne posúdený, ale bez bodov. Bolo mu pridelené poradie, ktoré sa priebežne menilo, až na záver boli vybrané najlepšie králiky v každej farbe a tie dostali certifikát (niečo podobné ako diplom). V závere boli vyberané najlepšie králiky a postup výberu bol sprevádzaný komentovaním do mikrofónu, čo bola príjemné šou pre pozorujúcich divákov. Spôsob posudzovania pripomínal posudzovanie na výstavách psov. Síce zo zootechnického hľadiska anglický spôsob posudzovania králikov chovateľovi až toľko nedá, nakoľko chovateľ nedostane oceňovací lístok s popísanými prednosťami a nedostatkami, ale pre divákov je to veľmi atraktívny spôsob predvedenia posúdenia.

Celkovo bola na výstavu prehlásených takmer 800 zdrobnených králikov z 8 krajín a skutočne sa bolo na čo pozerať. Medzi vystavujúcimi boli aj českí a slovenskí chovatelia. Z ČR vystavoval zdrobnených divoko sfarbených Tomáš Červínka a zdrobnených farebných vo rôznych farbách Jindřich Šíp. Jindrov zdrobnený hotótsky sa dostal do záverečného výberu a dostal cenu posudzovateľov, čo je v tak silnej konkurencii veľmi pekný úspech.

Veľmi zaujímavou časťou bol výber víťazov v jednotlivých kategóriách a celkového víťaza výstavy. Každý posudzovateľ dostal hodnotiace známky od 5 do 10, kde 10 bolo najviac a po vyzvaní moderátorom dali všetci členovia komisie danému králikovi počet bodov podľa vlastného uváženia. Body sa spočítali a králik, ktorý dostal najviac bodov vyhral. Najkrajšieho králika výstavy vyberala komisia posudzovateľov, ktorá pozostávala z posudzovateľov z jednotlivých krajín, pričom každá krajina mala iba jedného zástupcu. Nás s Jindrom najviac zaujal zdrobnený kastorex z Holandska, ktorému sme pri záverečnom výbere dali zhodne po 10 bodov. Nakoniec sa tento králik stal celkovým víťazom Dňa zakrslíkov 2015.

Utrecht - Champions

Výstavy v Holandsku majú svoje nezameniteľné čaro. Špeciálne ak ide o výstavy zdrobnených králikov. Európska výstava zdrobnených plemien králikov v Utrechte bola tomu dôkazom.

Choroby králikov | Farby králikov | Plemena králikov | Národné plemena | Linky