Národné plemena
 

Slovenské národné plemena králikov

Slovenský sivomodrý rex

Genotyp:

AA BB CC dd GG rexrex

História:

Slovenský sivomodrý rex je prvým slovenským národným plemenom králikov. Jeho šľachtiteľ pán Imrich Vanek z Holíča ho prvý krát širokej chovateľskej verejnosti predstavil na II. okresnej výstave v Holíči už v roku 1956, o tento chov však prišiel a tak v roku 1958 musel začať odznova. V roku 1959 podal šľachtiteľ žiadosť o uznanie, ale samotné uznávanie sa odsúvalo až do roku 1965 kedy bol uznaný na spoločnom zasadnutí komisií ÚV ČSCHDZ a ÚV SZCHDZ v Olomouci. Do vzorníka sa dostal už o rok neskôr pod názvom perlový rex, medzi malých rexov. Ss rexa prešľachtil do atraktívneho typu krátkosrstých králikov strednej veľkosti, akého poznáme dnes Ing. Miloš Supuka. A v súčasnosti žne Slovenský sivomodrý rex na všetkých chovateľských výstavách doma aj v zahraničí úspechy (Brno, Praha, Bratislava, Nitra, Lipsko, Wels. Budapešť, Belehrad) a jeho chov sa šíri aj za hranice Slovenskej republika.

Holíčsky modrý

Genotyp:

AA BB CC dd gg hh

História: O vznik tohto v poradí druhého slovenského národného plemena králikov sa zaslúžil pán Imrich Vanek z Holíča. Uznané bolo 15. 10. 1975 na Národnej výstave králikov a kožušinových zvierat v Nitre. Od tej doby sa rozšírilo po území celej republiky, ale tiež je chované v Česku, Nemecku, Maďarsku, Belgicku a Veľkej Británii. O jeho skvalitnenie a terajšiu atraktívnu podobu sa zaslúžili hlavne p. Stecz, p. Hrabovský, p. Šuster, páni Miča a Žák zo Záhoria a v súčasnosti Mgr. Novák a rodina Supukových. Chovatelia Hm sú združení v Klube chovateľov králikov národných plemien a rexov so sídlom v Michalovciach.

Nitrianský králik

Genotyp:

an an BB CC dd gg - modrý (Ni m)

an an BB CC dd GG - divomodrý (Ni divm)

História: Nitrianský králik je v poradí tretie slovenské národné plemeno králikov. Podstatný podiel na jeho vzniku mal kolektív VÚŽV v Nitre pod vedením Doc. Ing. Jaroslava Zelníka, Csc. Pri šľachtení boli použité králiky Ruské, Francúzske strieborné a Kalifornské. Nitrianský králik bol uznaný 16. 11. 1975 na NV v Nitre. V súčasnosti sa chová v modrom a divoko modrom farebnom ráze. Chovatelia Ni králikov sú organizovaní v Klube KANINO.

Zoborský králik

Genotyp:

an an BB CC DD gg ss - čierny (Zo č)

História: Zoborský králik patrí medzi najmladšie slovenské národné plemena králikov. Za jeho vznikom stojí skupina chovateľov pod vedením Doc. Zelníka, Doc. Rafaya a Ing. Malíka. Prvé králiky s touto zvláštnou kresbou sa na vtedajšom VÚŽV vyskytli už v roku 1976, táto skupina králikov sa síce udržiavala, ale na uznaní sa pokračovalo až po roku 2000. Zoborský králik bol uznaný na CV v roku 2005 v čiernom farebnom ráze. V súčasnosti sa chovatelia snažia aj o modrý a havanovitý farebný ráz a dokonca aj o Zo králika s rexovitov srsťou. Jeho chovatelia sú združení v samostatnom Klube chovateľov zoborských králikov.

Zemplínsky králik

Genotyp:

AA bb CC dd gg HH yy

História: O vznik nášho v poradí štvrtého národného plemena králikov sa zaslúžil jeho šľachtiteľ Ing. Jozef Jonek z obce Soľ za odbornej spolupráce s  Ing. Milošom Supukom. Názov plemena je odvodený od lokality jeho vzniku a to zemplín. Zemplínsky králik bol uznaný na CV v Nitre 22. 11. 1987. No k prvému vzostupu jeho popularity  u chovateľov došlo až v rokoch 1990- 1995 o čo sa zaslúžili p. M.Hrabovský, Mgr. P. Novák a p. J. Piatnička. Po roku 1995 nastal výrazný útlm, kt. sa naplno prejavil v roku 2000, kedy bola na CV v Nitre vystavená len jedná kolekcia. Na podnet p. I. Adama sa začal chov Ze výrazne regenerovať a skupina chovateľov p. Adam, p. Piatnička, p. Sabo a p. Mikolaj naštartovali chov Ze králika do podoby s akou sa dnes stretávame na všetkých typoch výstav. V roku 2006 získal Ze králik na výstave Agrokomplex ocenenie Zlatý kosák. Ze králik je zaradený v európskom vzorniku a v súčasnosti sa chová okrem Slovenska v Českej republike a Maďarsku. Chovatelia Ze sú organizovaní v Klube chovateľov zemplínskych králikov.

Liptovský lysko

Genotyp:

AA BB CC DD GG ss - divoký (LLdiv)

AA BB CC dd GG ss - divomodrý (LLpe)

História: Lyptovský lysko je jedno z mladších slovenských národných plemien králikov. O jeho vznik sa zaslúžil šľachtiteľ p. Červeň z Vitališoviec pri Liptovskom Mikuláši. Prvým farebným rázom bol divoký, ktorý bol uznaný na NV v Nitre v roku 2005 až neskôr, v roku 2008 perlový. Ale samotnému uznaniu predchádzala dlhoročné práca šľachtiteľa, ktorej najnáročnejšia časť bola ustálenie kresby hlavy (lysky). Pri jeho šľachtení sa najviac osvedčili V div a Ho div, resp. V divm a Ho pe. Ide o menšie stredné plemeno s dobrou úžitkovosťou a plodnosťou, ktoré sa čím ďalej viac objavuje na výstavách všetkých druhov.

Zdrobnený slovenský pastelový rex

Genotyp:

AA bb CC dd GG rex rex

História: O vznik tohto slovenského národného plemena králikov sa zaslúžila rodina Supukových, ktorá 2. 12. 2005 na IX. národnej výstave zvierat v Nitre požiadala ÚOK o jeho uznanie. Od tej doby sa pravidelne vyskytuje na všetkých druhoch výstav a jeho chov je organizovaný v Klube chovateľov národných plemien a rexov.

Zemplínsky rex

Genotyp:

AA bb CC dd gg HH rex rex

História: Zeplínsky rex je jedno s úplne najmladších slovenských národných plemien králikov. Uznané bolo na CV v Nitre v roku 2007 a za jeho vznikom stojí rodina Supukových z Vyšného Žipova. Ide o krátkosrstú podobu Zemplínskeho pastelového králika u ktorej sa vplyvom rexovitej srsti ešte zvýraznila jedinečnosť tejto farby. Chovateľská základňa je ešte pomerne malá, ale každoročne pribúdajú nový chovatelia a tým sa aj zvyšuje výskyt týchto králikov na rôznych druhoch výstav. Jeho chov je organizovaný v Klube chovateľov králikov národných plemien a rexov.

Slovenský pastelový rex

Genotyp:

AA bb CC dd GG rex rex

História: O vznik jedného z najmladších slovenských národných plemien králikov Slovenského pastelového rexa sa postarala rodina Supukových. Myšlienka vyšľachtiť takúto farbu rexov pochádza ešte zo 70. rokov minulého storočia, kedy už ing. Miloš Supuka takéto králiky mal no s ich šľachtením pokračoval až od roku 2003. Slovenský pastelový rex bol uznaný na CV v Nitre v roku 2007 a od tej doby si pomaly nachádza záujemcov medzi chovateľmi doma aj v zahraničí. Slovenský pastelový rex upúta svojou nezameniteľnou pastelovou farbou pripomínajúcou bielu kávu. Chov tohto plemena králikov je organizovaný v Klube chovateľov králikov národných plemien a rexov so sídlom v Michalovciach.

Slovenský pastelový králik

Genotyp:

AA bb CC dd GG

História: O vznik tohto slovenského národného plemena králikov sa zaslúžil chovateľ Ján Petrík z Dlhého Klčova okres Vranov nad Topľou. Zo šľachtením začal na základe schváleného výskumného chovu. V roku 2013 pri príležitosti konania celoštátnej výstavy požiadal ÚOK o jeho uznanie. Plemeno bolo uznané dňa 22.11.2013 na CV v Nitre.

Chrabransky králik

Genotypy:

ama bb CC DD GG yy yy

aman bb CC DD GG yy yy

História: Chrabransky králik je produktom šľachtenia chovateľa a posudzovateľa králikov z obce Chrabrany Petra Šípoša. Podarilo sa mu vyšľachtiť králika v zásade siamského s červenými znakmi, hnedými očami a čo najbledším telom mäsového typu.

Choroby králikov | Farby králikov | Plemena králikov | Národné plemena | Linky